x

Kresba, grafika, fotografie a práce na papíře ze sbírek Galerie města Trutnova

23/3/ - 6/5/2017

Vernisáž proběhne ve středu 22.března 2017 v 17 hodin. Úvodní slovo přednese ředitelka galerie Mgr.Lucie Pangrácová.
Vystoupí žákyně hudebního oboru ZUŠ Trutnov Adéla Brožková, Denisa Coufalová a Daniela Šustrová.

KRESBA, GRAFIKA A FOTOGRAFIE

ZE SBÍRKY GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

 

23. 3.–6. 5. 2017

Na sklonku loňského roku si Galerie města Trutnova připomněla dvacet let od svého založení. Při této příležitosti byla představena ukázka ze sbírkového fondu dvou nejvyhledávanějších uměleckých forem – malby a plastiky. Tato výstava na tuto expozici navazuje a představuje výběr z prací na papíře, díla z oblasti kresby, grafiky a fotografie.

Sbírka Galerie města Trutnova začala být od základu tvořena právě se vznikem instituce. Vzhledem k tomu nemůžeme nyní říci, že je rozsáhlá. Sbírkový fond v současnosti čítá takřka sedm set děl napříč uměleckými druhy, z nichž právě nejpočetnější část představuje kresba, grafika a fotografie. Vezmeme-li však v úvahu, že na počátku jejího budování nebyl žádný ucelený soubor, žádná kolekce uměleckých předmětů, které by byly galerii svěřeny do opatrování tak, jak tomu často bylo u institucí zakládaných o půl století dříve, můžeme být nyní na oněch sedm set uměleckých děl právem hrdi.

Kolekce kresby a grafiky je rozdělena, tak jako ostatní umělecké obory ve sbírce, koncepčně do dvou okruhů: jeden soubor tvoří díla umělců, kteří se svým životem či dílem vztahují k našemu regionu, druhý zastupují práce významných českých umělců. V ideálním případě jsou sbírkové předměty průnikem těchto dvou kategorií, tedy jedná se o regionální umělce celorepublikového významu.

Jak už tedy bylo řečeno, hodnota této sbírky nespočívá tolik v jejím rozsahu či ucelenosti, ale na druhou stranu zahrnuje celou řadu solitérních grafických děl ojedinělé kvality a také několik smysluplných a cenných souborů. Mezi nejhodnotnější kusy tak patří dva litografické listy od Josefa Čapka z roku 1918, dvě suché jehly Františka Kupky, z nichž jedna je studií k jeho slavnému obrazu Dvoubarevná fuga. Mezi stejně umělecky vzácné kusy patří práce dalších generačních souputníků: lept Zápas od Emila Filly a kolorovaný lept Josefa Šímy. Některé z těchto artefaktů jsou představeny v uměleckém dialogu s díly, pro něž se staly inspirační zdrojem. Čapkovy grafiky tak komunikují s cyklem ilustrací Dany Holé k Čapkovu antiutopistickému románu Válka s mloky, Kupkovy abstraktní práce s podobně laděnými grafickými listy trutnovského výtvarníka Miloslava Lhotského, lept Emila Filly je prezentován v souvislosti s cyklem prací Fillova žáka Jaroslava Klápště.

Z mladší generace umělců druhé poloviny dvacátého století je ve sbírce kresby a grafiky zastoupen Václav Boštík, Josef Jíra, Zdeněk Burian či už minule vystavený Zdeněk Sýkora. Unikátní kolekci představuje kompletní soubor grafické tvorby Josefa Wagnera mladšího.

Fotografická sbírka se opírá především o bohatou základnu fotografů Krkonoš. Uspokojivým počtem fotografií mapujících autorova různá tvůrčí období je ve sbírce obsazen Jiří Havel, z jehož tvorby výstava nabízí slavné černobílé a kolorované záběry Rýchorského pralesa, které se vyznačují nenapodobitelnou barokně potemnělou atmosférou. Drobnou ukázkou své fotografické práce jsou na výstavě prezentovaní také další místní krajináři Zbyněk Šanc, Ctibor Košťál, Milan Lhoták, Miloš Šálek a Karel Hník. Netradičním pojetím abstraktní fotografie z běžných konceptů fotografických žánrů vystupují tři snímky Jiřího Jahody z cyklu Silnice, Kanály, Světla.

Nejčerstvější akvizicí ve fotografické kolekci je výběr fotografií Bohdana Holomíčka. Jeho dokumentární snímky s nedocenitelnou uměleckou nadstavbou dlouhou  dobu ve sbírce Galerie města Trutnova takřka ostudně scházely. Jsem proto ráda, že můžeme našim návštěvníkům nabídnout aspoň malý, leč reprezentativní průřez tvorbou tohoto českého fotografického solitéra, který je známý především jako pozorný dokumentátor všedního života, v němž jeho citlivé oko umí díky pečlivému sledování okolních dějů objevovat kuriózní, komické i dojemné okamžiky, někdy dokonce všechny zmíněné zároveň.

Výčet děl, která jsem zmínila, je doufám dostatečně výmluvný a dokazuje předchozí tvrzení. Sbírka Galerie města Trutnova, a platí to zejména pro její grafickou a fotografickou část, není sice významná svým rozsahem, ale i v celorepublikovém kontextu je nezanedbatelná díky své kvalitě. Ukázka, kterou z ní máte možnost zhlédnout, je, jak věřím, svěžím, atraktivním a inspirativním vhledem do české grafické a fotografické tvorby 20. a 21. století.

Lucie Pangrácová

ředitelka Galerie města Trutnova

Otevřeno

út–pá: 9.00–16.30
so–ne: 9.30–15.00

Vstupné

Dospělí 60 Kč
Děti, studenti a důchodci 40 Kč
Každou první středu v měsíci vstup zdarma

Generální partner
Logo gamt.cz

Slovanské náměstí 38, 541 01 Trutnov
+420 499 815 916
gamt@gamt.cz

Facebook gamt.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.