x

Krajina domova a její břehy

7/12/2017 - 20/1/2018

Galerie městat Trutnova ve spolupráci s Městským úřadem Trutnov a Základní uměleckou školou Trutnov
vás zvou na zahájení výstavy 6.12. 2017 v 17 hodin

Hluboká láska pramení z hlubokého poznání věci.

Neznáme-li ji, nemůžeme ji milovat, leda chudě.

Leonardo da Vinci

 

KRAJINA DOMOVA A JEJÍ PŘÍBĚHY

Pod tímto názvem se skrývá celoroční projekt, na jehož koncepci a provedení se podílelo neuvěřitelné množství lidí, nadšených prvotní myšlenkou…

Podpořili tak nezištně počáteční vizi učitelky výtvarného oboru Základní umělecké školy Trutnov Zdislavy Holomíčkové o zrodu několikadílné publikace - sedmi leporel mapujících zajímavá, ale i „zapomenutá“ místa krajiny našeho regionu. Dílo by mělo být určeno rodičům s dětmi, aby si vzali jednotlivý díl na výlet po krajině, kde žijí a společně tak poznávali a objevovali věci a místa, která mnohdy nevšímavě míjeli. Přímý kontakt a společné zážitky prohloubí vztah ke krajině, kterou pak přirozeně chrání…

K tomu, aby krajina ožila příběhy, posloužila nejen dosud z německého jazyka do českého jazyka nepřeložená kronika Petra Höglera z Babí, ale i další kroniky obecní, školní a vysídlenecké a mnoho jiných zdrojů zejména z trutnovského archívu či městské knihovny, vyprávění pamětníků aj. Poté se vytipovaná místa v krajině navštívila, vyhledaly se památky a vše se zdokumentovalo tak, aby motivovalo k tvorbě děti, které svými obrázky ilustrovaly celou publikaci.

míjeli. Přímý kontakt a společné zážitky prohloubí vztah ke krajině, kterou pak přirozeně chrání…

K tomu, aby krajina ožila příběhy, posloužila nejen dosud z německého jazyka do českého jazyka nepřeložená kronika Petra Höglera z Babí, ale i další kroniky obecní, školní a vysídlenecké a mnoho jiných zdrojů zejména z trutnovského archívu či městské knihovny, vyprávění pamětníků aj. Poté se vytipovaná místa v krajině navštívila, vyhledaly se památky a vše se zdokumentovalo tak, aby motivovalo k tvorbě děti, které svými obrázky ilustrovaly celou publikaci.

Původní záměr podpořil Městský úřad Trutnov. Rozšířil jeho přesah za blízké hranice a přizval ke spolupráci kolegy ze Świdnice. Zrodil se tak mikroprojekt, který byl spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Od počátku března do června se uskutečnilo jedenáct výletů s dětmi, rodiči a přáteli. Fotografovalo se, skicovalo, kreslilo a malovalo. Výlety daly dětem to, co je pro ně bytostně nejpřirozenější – možnost objevovat a poznávat všemi smysly zároveň, vždyť věci a místa mají svou vůni, své příběhy…

Charakteristika každého místa se promítla i do technik výtvarného zpracování: sklomalby upomínají na dávnou sklářskou huť ve Sklenářovicích, na dlouhé ledové zimy a na skle malované svaté obrázky v chaloupkách. Ilustrace (na papíru podobném pergamenu) pro obce Čermnou a Vlčice myslí na slavnou knihovnu pánů Silvarů. Sochami oplývající Starý Rokytník ilustrují rytiny. Lnářství ve zdejším kraji je zastoupeno vesničkami Libeč a Zlatá Olešnice, s ilustracemi na textilních podkladech. Čížkovy kameny - kontakt s ryzí přírodou – jsou doprovázeny obrázky malovanými na přírodních materiálech. Blízkost Javorníku k horám a k nebi vyjadřuje průzračnost techniky akvarelu. Cestu do Žďáru, poblíž chráněné rákosiny, ilustrují kresby perem a rákosem.

Součástí projektu je také výstava v naší galerii, na které jsou k vidění nejen fotografie a práce z výletů s rodiči, přáteli a polskými dětmi ze Świdnice, ale i další díla dětí z výtvarného oboru, inspirovaná hlubokým poznáním ještě dlouho poté, co se žáci stali cestovateli, objeviteli a nakonec i tvůrci na tomto malém kousku země, krajiny domova…

Otevřeno

út–pá: 9.00–16.30
so–ne: 9.30–15.00

Vstupné

Dospělí 60 Kč
Děti, studenti a důchodci 40 Kč
Každou první středu v měsíci vstup zdarma

Generální partner
Logo gamt.cz

Slovanské náměstí 38, 541 01 Trutnov
+420 499 815 916
gamt@gamt.cz

Facebook gamt.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.