x

Karel Malich prostě se to děje...

11/5 - 16/6/2018

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 10. května v 17 hodin.
Úvodní slovo přednese kurátor výstavy Martin Dostál.
 Vystoupí  Martin Brunner.
 
Vystavená díla zapůjčili: Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha - Litomyšl, Zlín – soukromá sbírka, Colette Praha/Mnichov, Robert Runták - soukromá sbírka, 8smička, Humpolec, Martin Dostál Praha - soukromá sbírka.
 

Karel Malich

…prostě se to děje.

 

(narozen 18. října 1924 v Holicích, žije v Praze - Uhříněvsi)

 

            Bez Karla Malicha, rodáka z východních Čech, by české umění posledních více jak padesáti let ztrácelo svůj lesk a brilanci. Na přelomu 50. a 60. let zcela po svém přehodnotil svoji empatickou lásku ke krajině, zejména k prostoru mírných kopců kolem rodných Holic. Výsledkem byla překvapivě jiná, nová podoba české krajinomalby. Abstraktní forma Malichových prací je od té doby syntézou kresebnosti, barevného cítění a schopnosti nechat se prostoupit atmosférou, světlem a konfigurací viděného. Malich rovněž objevil kouzlo redukce, když zhušťováním použitých prostředků dospěl ke konci šesté dekády minulého století až k jedinému bodu. Bodu, který současně dráždí i zklidňuje svým přesně vymezeným místem. Tehdy také „konstruoval“ osobité reliéfy a objekty, jimiž se dotýkal geometrických tendencí a minimalismu. Od sedmdesátých let je Malich proslulý svými drátěnými plastikami a pastely. Obojí je uhrančivým svědectvím viděných a cítěných vizí. Umělec jimi přestupuje práh časoprostoru a zaznamenává přítomné zážitky z pozice viděného, vidícího i vidoucího.

            Malichova výstava v Galerii města Trutnova připomene všechny aspekty umělcova díla, nepůjde však o „retrospektivu“, ale o evokaci malichovského vizuálního světa. Ta by měla svojí estetikou především zapůsobit na smysly a pocity návštěvníků, bez ohledu na jejich zkušenost s výtvarným uměním. Malichova díla mají v sobě schopnost zaujmout všechny věkové skupiny návštěvníků, a je vhodná i pro rodiny s dětmi - ty dokáží až překvapivě spontánně reagovat na barevný svět Malichových pastelů. Součástí výstavy je i promítání filmu Prostě se to děje z roku 2013, který o Karlu Malichovi natočil kurátor této výstavy Martin Dostál.

            Výstava, která je ušita přímo na míru trutnovské galerii, se uskutečňuje díky podpoře Galerie Zdeněk Sklenář a řady dalších zapůjčitelů. Díky tomu lze stoupat od přízemních prostor, které jsou věnovány dílům z poslední fáze autorovy tvorby, až po druhé patro, kde jsou vystaveny práce z 60. let. V přízemí se tedy divák přesvědčí, že se Malich opět po dlouhých letech, kdy se zcela oddával tvorbě pastelů, vrátil v závěrečných fázích tvorby opět k závěsným plastikám. Svůj výrazový repertoár také obohatil o plastiky nástěnné. Ve střední části se pak naplno představuje  barevná malichovská ekvilibristika dech beroucích pastelů, kterým se autor věnuje od přelomu 70. a 80. let, nechybí ani  drátěné reliéfy a závěsná drátěná plastika. V patře, kde se vystavují práce z 60. let, si divák může uvědomit Malichovu rychlou cestu od informelně cítěných krajin po vrcholně abstraktní reliéfy, plastiky a grafiky.

            Malichovo už uzavřené dílo se těší mimořádné pozornosti sběratelů a kurátorů, každá jeho výstava je událostí. Lze jí procházet bez ohledu na dobu vzniku jednotlivých prací, je nutné být jen otevřený k citlivosti a představám tohoto klasika českého umění 20. a počátku 21. století.

 

                                                                                                                                     Martin Dostál

 

Otevřeno

út–pá: 9.00–16.30
so–ne: 9.30–15.00

Vstupné

Dospělí 60 Kč
Děti, studenti a důchodci 40 Kč
Každou první středu v měsíci vstup zdarma

Generální partner
Logo gamt.cz

Slovanské náměstí 38, 541 01 Trutnov
+420 499 815 916
gamt@gamt.cz

Facebook gamt.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.