x

Jiří Grus: Ateliér

15/5 - 20/6/2019

Výstavu uvede ředitelka galerie Mgr.Lucie Pangrácová.
Vernisáž proběhne 15.5.2019 v 17 hodin.
Vystoupí skupina Rowná záda.

Výstava Ateliér představuje Jiřího Gruse jako ilustrátora. Do povědomí odborné veřejnosti se tento mladý umělec zapsal především jako nejvýznamnější český autor komiksů. Vzděláním i srdcem je malířem, posledních deset let však stěžejní část jeho tvorby tvoří ilustrace. Pro nakladatelství Karolinum a jeho speciální edici Modern Czech Classics vytvořil 12 sérií ilustrací doprovázející překlady zásadních děl české literatury a  dokonce se zdá, že v případě Jiřího Gruse úkol ilustrovat klasiku vede ke statutu „být klasikem“.

Jiří disponuje jedinečným kreslířským talentem, který mu umožňuje čerpat z odkazů legend českého výtvarného umění a zároveň oživit text aktuálním způsobem. Jeho pečlivý přístup k ilustraci začíná u detailního zkoumání obsahu díla, jeho sdělení, atmosféry i literární struktury. Následuje hledání způsobu, jak danou literaturu znovu aktuálně interpretovat pomocí výtvarných prostředků.

Výstava je ukázkou vývoje autorova ilustrátorského přístupu, dokumentem autorova hledání finální podoby díla i představením široké škály tvůrčích poloh, jež pro jednotlivé knihy zvolil. To vše napovídá, že ilustrace v podání Jiřího Gruse není statickým doplňkem textu, ale organismem, který se živelně vyvíjel a ve své mnohovrstevnatosti je proměnlivý jeho vztah k literárnímu dílu i k jeho čtenáři. V tomto duchu byla také expozice doplněna o několik scénických fragmentů přenesených do galerie z autorova skutečného ateliéru, jež mají odkazovat k procesu vzniku uměleckého díla. Stejně tak klíčová část expozice nepřináší jen definitivní kresby, ale zároveň mnoho skic, náčrtků a poznámek, jež stály na cestě k finálním ilustracím.

Původ termínu ilustrace lze spatřovat v latinském slově ilustrare, tedy osvětlit. Jiří Grus, jak dokazuje tato výstava, je ilustrátorem výsostným. Jeho kresebné doprovody totiž nejenpomáhají jedinečným, výtvarně precizním způsobem doprovodit text, ale osvětlují jej, tedy doslova vnášejí do knih světlo.

 

                                               Lucie Pangrácová

Otevřeno

út–pá: 9.00–16.30
so–ne: 9.30–15.00

Vstupné

Dospělí 30 Kč
Děti, studenti a důchodci 20 Kč

Generální partner Galerie města Trutnova
Generální partner
Logo gamt.cz

Slovanské náměstí 38, 541 01 Trutnov
+420 499 815 916
gamt@gamt.cz

Facebook gamt.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.