x

20 let Galerie města Trutnova

16/12 2016 - 21/1 2017

Galerie města Trutnova je institucí, která se řadí k nejmladším mezi obdobnými svého druhu. Právě  v těchto dnech slaví 20 let od svého založení. Obrazně řečeno je mladou dámou, která teprve nedávno překročila hranici dospělého života, přesto se však odvažují říci, že navzdory svému mladému věku je institucí vyzrálou a pochlubit se může bohatou minulostí. Před dvaceti lety při jejím zrodu stála myšlenka nejen obohatit kulturní život města, který zdaleka nedosahoval dnešní podoby, ale také potřeba najít smysluplné a důstojné naplnění pro jednu z nejstarších a zároveň nejkrásnějších budov Trutnova. Nelehká, technicky, časově i finančně náročná rekonstrukce původního měšťanského domu z poloviny 16. století nakonec vyústila ve zdařilé finále, díky němuž může v těchto krásných prostorách, kterým původně hrozil zánik, dnes sídlit městská galerie.

Prvotní podobu a ráz této instituce určil její první ředitel PhDr. Karel Shrbený. Ujal se statečně náročného poslání nejen stanovit směřování a výstavní program galerie, ale začal také budovat sbírkový fond. Zaměřil se především na významné autory regionu a výtvarníky mající vztah k našemu městu. Jednou z neopomenutelných zásluh z doby jeho působení je pořízení obrazu Josefa Čapka „ V růžové světnici“, který dodnes nejen svojí finanční hodnotou, ale především svým uměleckým významem náleží k nejhodnotnějším exponátům v galerijní sbírce.

I v následujícím období, v čase působení druhého ředitele Aleše Pražana, galerie usilovala o zřetelnou profilaci. Její orientace se částečně přesouvá za hranice regionu a do výstavního programu přibývají výstavy z řad celorepublikově významných autorů a v duchu tohoto trendu se i obohacuje galerijní sbírka.

V současnosti, po dvaceti letech své existence, se může Galerie města Trutnova pochlubit nezanedbatelnou pozicí na poli české výtvarné scény, kvalitním výstavním programem zahrnujícím výstavy, jejichž význam mnohdy přesáhl hranice města, širokou návštěvnickou základnou i bohatým sbírkovým fondem.

Koncepce sbírky vychází ze dvou, místy prolnutých okruhů autorů a děl. Jedná se o již zmiňovanou kolekci umění regionu a pak o druhý soubor – sbírku významného českého umění autorů 20. a 21. století, která se rozvíjí zejména v souvislosti s výstavní činností. Vzhledem k rozsahu časového období, po které sbírka Galerie města Trutnova vznikala, ještě nemůžeme říci, že je ucelená, přesto se v ní, jak dokazuje právě otevíraná výstava, objevuje celá řada významných solitérních děl zásadních českých umělců a zároveň také několik vzácných kolekcí. Jména jako Otto Gutfreund, Emil Filla, František Gross, Václav Špála, František Muzika, Ladislav Zívr, Josef Jíra, Josef Šíma či Jaroslav Šerých jsou zajisté dostatečně výmluvná. Dnes přinášíme jen malou ukázku z toho, co galerie vlastní, zaměřenou především na nejhodnotnější díla z oblasti malby a plastiky s důrazem na nové akvizice, které veřejnost neměla příležitost doposud spatřit. Jsou to zejména obrazy Johanna Koehlera, plastiky Emila Emila Schwantnera a Jaroslava Koléška či nejnovější plátno od

Jiřího Gruse. V budoucnu bychom vám rádi nabídli také ukázku z rozsáhlého fondu grafiky, kresby a fotografie. Do galerijní sbírky v minulém, roce přibyl také reprezentativní soubor fotografií Bohdana Holomíčka. Jeho tvorba je zde však tentokrát zastoupena v podobě digitální projekce snímků zachycují život galerie v uplynulých šesti letech.

Mluvíme- li o nesporně hodnotných dílech, ráda bych zdůraznila, že hlavní filozofií této instituce je zprostředkovávat a přibližovat tu nejkvalitnější uměleckou tvorbu na profesionální úrovni a to nejen hmotně, ale také v duchovním smyslu a dále usilovná snaha pomyslný hlad po umění nejen vyvolávat, ale také sytit.

Ta se odehrává na několika rovinách mezi níž patří nejen výstavní činnost, neformální setkání na galerijní půdě v podobě Galerijních nocí a komentovaných prohlídek, ale také stále intenzivněji se rozvíjející práce v oblasti galerijní pedagogiky. Snaha zprostředkovat kontakt s uměním co nejširším vrstvám veřejnosti pak vyústila v tradiční výstavy exteriérové plastiky nazvané Sochy v Trutnově. Již sedm let díky této ojedinělé aktivitě vstupují do městských ulic a zákoutí artefakty. Dochází tak k bezprostřednímu nenucenému setkání s divákem v přirozeném prostředí.

Je naším cílem, aby galerie přispívala v rámci toho města a regionu k naplnění vnitřní touhy poznávat svět nenahraditelným, nerozumovým způsobem prostřednictvím uměleckého zážitku.

Dovolte mi, abych závěrem citovala našeho externího spolupracovníka, předního českého  historika umění PhDr. Jaromíra Zeminu, který s oblibou říkává: „Umění je spravedlivé, dává každému, co si zaslouží.“  Stejně tak já doufám, že po celých dvacet let svého působení tato instituce nabízí občanům a návštěvníkům města Trutnov právě to, co si zaslouží: tedy možnost potkávat se s uměním v jeho nejkvalitnějších a nejrozmanitějších podobách, prostor pro poznání sebe samého v kontextu umělecké tvorby a že navíc poskytuje vzácnou příležitost budovat vztah k umělecké produkci, jedné z nejkřehčích, nejhlubších a nejušlechtilejších podob lidské tvořivosti.

 

Otevřeno

út–pá: 9.00–16.30
so–ne: 9.30–15.00

Vstupné

Dospělí 60 Kč
Děti, studenti a důchodci 40 Kč
Každou první středu v měsíci vstup zdarma

Generální partner
Logo gamt.cz

Slovanské náměstí 38, 541 01 Trutnov
+420 499 815 916
gamt@gamt.cz

Facebook gamt.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.